Manuellterapiutdanningen inn i Kompetanseløft 2025

Regjeringen foreslår at det utarbeides retningslinjer for manuellterapiutdanningen. – Et skritt for å styrke utdanningen, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, lanserer regjeringen «Kompetanseløft 2025». Dette er en plan for rekruttering, kompetanse- og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Målet med planen er «å bidra til en faglig sterk tjeneste, og til å sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal ha tilstrekkelig og kompetent bemanning

Som en del av planen foreslår regjeringen at det skal utarbeides en nasjonal retningslinje, RETHOS, for manuellterapiutdanningen.  Regjeringen uttaler at den «på sikt vil vurdere utarbeidelse av nasjonal retningslinje for kiropraktorutdanning i RETHOS».

Leder av Norsk Manuellterpaeutforening Peter Chr. Lehne er positiv til regjeringens forslag.

– Utvikling av en retningslinje er et skritt for å styrke universitetsutdanningen vår. Muskel- og skjelettsykdommer er den viktigste årsaken til sykmeldinger og nye uførepensjoneringer. Manuellterapiutdanningen er den eneste rene muskel- og skjelettutdanningen i Norge på masternivå. Det er behov for å styrke denne både innholdsmessig, og ikke minst, når det gjelder økonomi og kapasitet.

Statsbudsjettet sendes nå over til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Sluttbehandling i Stortinget skjer i desember.

Lenke
Helse- og omsorgsdepartementets forslag til budsjett

NMF
Peter Chr. Lehne, NMF-leder
Peter Chr. Lehne