Manuellterapiutdanningen inn i Kompetanseløft 2025

Regjeringen foreslår at det utarbeides retningslinjer for manuellterapiutdanningen. – Et skritt for å styrke utdanningen, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

07.10.202011:18 Espen Mathisen

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, lanserer regjeringen «Kompetanseløft 2025». Dette er en plan for rekruttering, kompetanse- og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Målet med planen er «å bidra til en faglig sterk tjeneste, og til å sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal ha tilstrekkelig og kompetent bemanning

Som en del av planen foreslår regjeringen at det skal utarbeides en nasjonal retningslinje, RETHOS, for manuellterapiutdanningen.  Regjeringen uttaler at den «på sikt vil vurdere utarbeidelse av nasjonal retningslinje for kiropraktorutdanning i RETHOS».

Leder av Norsk Manuellterpaeutforening Peter Chr. Lehne er positiv til regjeringens forslag.

– Utvikling av en retningslinje er et skritt for å styrke universitetsutdanningen vår. Muskel- og skjelettsykdommer er den viktigste årsaken til sykmeldinger og nye uførepensjoneringer. Manuellterapiutdanningen er den eneste rene muskel- og skjelettutdanningen i Norge på masternivå. Det er behov for å styrke denne både innholdsmessig, og ikke minst, når det gjelder økonomi og kapasitet.

Statsbudsjettet sendes nå over til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Sluttbehandling i Stortinget skjer i desember.

Lenke
Helse- og omsorgsdepartementets forslag til budsjett

NMF
Peter Chr. Lehne, NMF-leder
Peter Chr. Lehne, click to open in lightbox

Kurs, webinarer og møter


20.-22. oktober. Kurs i trygdefaglige emner for nye manuellterapeuter.

26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader