Historisk samarbeid: Brudd i forhandlingene med staten/KS

NMF, NFF og PFF bestemte i dag at statens holdning i årets takstoppgjør ikke ga grunnlag for videre forhandlinger.

- Rammen for oppgjøret var et rent diktat, og staten/KS var heller ikke villig til å ta konsekvensen av tidligere inngåtte avtaler. Organisasjonene fremmet realistiske og godt begrunnede krav, men staten/KS inntok en meget avvisende holdning. Grunnlaget for videre forhandlinger var dermed bortfalt, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne (bildet).

Staten/KS fastsatte i møte med organisasjonene 22. september den økonomiske rammen for oppgjøret, og slo fast at dette ikke var gjenstand for forhandlinger.  Samtidig gjorde staten/KS det klart at de ikke ville dekke en dokumentert manglende inntektsutvikling på over 105 millioner kroner. Dette betyr at staten/KS ser bort fra tidligere inngåtte avtaler med foreningene.

Staten/KS er heller ikke villige til å dekke tapene i koronaperioden på 225 millioner kroner, ifølge myndighetenes egne tall. Enda verre er det at de heller ikke har gitt signaler om kompensasjon til terapeuter som i fremtiden blir pålagt karantene.

Statens økonomiske ramme for oppgjøret var 1,34 prosent og kompensasjon for manglende inntektsutvikling var 23 millioner kroner.

Historisk samarbeid
- Samarbeidet mellom organisasjonene i årets forhandlinger har vært konstruktivt og tillitsfullt. Et slikt samarbeid gir et svært godt grunnlag for videre utvikling av faget, sier Lehne.

Myndighetene har gjennom flere år strammet inn på de økonomiske rammebetingelsene, og samtidig pålagt terapeutene økte kostnader. Dette er en uholdbar utvikling som vil kunne svekke faget, føre til en forvitring av hele tjenesten og til et svekket pasienttilbud.

- Det er et kraftig signal til staten/KS når organisasjonene nå tydeliggjør dette ved for første gang å bryte forhandlingene. Dette er det sterkeste virkemidlet vi har.  

Nye takster
Konsekvensen av organisasjonenes brudd, er at staten selv fastsetter nye takster gjennom forskrift.