Bydel Vestre Aker utsetter kutt

Bydelsutvalget Vestre Aker i Oslo utsetter kutt i manuellterapi- og fysioterapitjenesten. Det er klart etter at bydelens politikere i går kveld behandlet sak om revidert budsjett.

Lenke til Bydelsutvalgets møte 3. september 2020….

Bydelsutvalget vedtok 18. juni en rekke kutt i tjenestetilbudet for å bringe bydelsbudsjettet i balanse. Ett av tiltakene var oppsigelse av kommunale driftsavtaler for å spare inn 3,2 millioner kroner i bevilgninger til «tilskudd fysioterapi». Både Norsk Manuellterapeutforening (se her….) og Norsk Fysioterapeutforbund har protestert kraftig mot bydelens planer. Representanter for begge forbundene var også til stede på gårsdagens møte i utvalget og advarte mot å si opp driftsavtaler.  

NMF er derfor glad for at bydelspolitikerne nå foreløpig setter nedbyggingen av manuellterapi- og fysioterapitjenesten på hold. Bydelsutvalget vedtok også at berørte parter skal medvirke i prosessen med å revidere budsjettet. I tillegg ba politkerne om en oversikt over konsekvenser av tiltakene når det gjelder tjenestetilbudet og faglig kvalitet, og sannsynlighet for alvorlige konsekvenser for innbyggerne. 

Ulovlig reduksjon
Det foreslåtte kuttet medfører etter NMFs mening at tilbudet i Vestre Aker kommer ned på et nivå som ikke oppfyller kommunens lovpålagte ansvar for å gi innbyggerne et forsvarlig tilbud av manuellterapi- og fysioterapitjenester.

– Oppsigelsen av avtalene er gjort uten at det er utredet hvilken kompetanse bydelen trenger. Dekningen i Vestre Aker er fra før av kritisk svak, og denne type reduksjon vil forverre situasjonen vesentlig. Et kutt vil etter NMFs oppfatning dessuten være helt uegnet til å oppnå noen reell kostnadsreduksjon, fordi andre utgifter som følge av vedtaket vil øke tilsvarende eller mer, sier Erik Aarum, leder av Oslo og Akershus avdeling av Norsk Manuellterapeutforening (bildet). 

Protokoll fra BU-møte, sak 92/20