Webinarer høsten 2020

Flere ulike webinarer arrangeres utover høsten!

Norsk Manuellterapeutforening arrangerer høsten 2020 en rekke spennende webinarer. Webinarene er av to-tre timers varighet, noen går av stabelen på dagtid mens andre avholdes på kveldstid. Benytt anledningen til å få med deg:

  • Manuellmedisinsk smertebehandling, det perifere nervesystemet: 9. september. Foreleser er manuellterapeut Tord P. Moen. Temaet er hvordan en kan håndtere smerter relatert til det perifere nervesystemet.
  • Depresjon og panikk: Psykologspesialist Therese Brask-Rustad. Hvordan bør en som manuellterapeut håndtere pasienter med depresjon? Hvilke relevante verktøy kan en bruke for å kartlegge alvorlighetsgrad, og hvilke pasienter bør henvises videre?
  • Smerte som en homeostatisk følelse: Manuellterapeut Tom Arild Torstensen. Temaet er hvordan smerte kan forstås i relasjon til homeostase, allostase, interocepsjon, exterosepsjon, top-down mekanismer og bottom-up mekanismer. 
  • Har "Explain pain" kollapset?: Manuellterapeut Tom Arild Torstensen. På seminaret vil det diskuteres styrker og svakheter ved "Explain pain". 

Se forøvrig resten av NMFs kurskalender her..