Videotakstene forlenges

Helse- og omsorgsdepartementet viderefører takstene for undersøkelse og behandling ved hjelp av video eller telefon (B-takstene) fram til 1. november.

I mars og april innførte Helse- og omsorgsdepartementet flere midlertidige takstendringer som følge av koronasituasjonen. Takster for undersøkelse og konsultasjon via video- og telefon ble i utgangspunktet innført frem til 1. september, men har nå blitt forlenget til 1. november grunnet den pågående koronapandemien.

NMF ba i brev til Helse- og omsorgsdepartementet om at B-takstene måtte forlenges til 1. november, slik at de kan bli en del av forhandlingene i august-september.

NMFs brev til Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringens pressemelding om forlengelse av midlertidige takstendringer