Manipulasjon har effekt og er anbefalt i retningslinjene

- Det er ingen grunn til å ta manipulasjonsgrepet ut av verktøykassa, skriver Hans Olav Velle fra Norsk Manuellterapeutforening i et blogginnlegg.

Tidsskriftet Fysioterapeutens nettutgave omtalte nylig en studie under tittelen «Korsryggplager – Manipulasjon og mobilisering uten effekt». Velle, som er Fag- og kursansvarlig i Norsk Manuellterapeutforening, viser til at den aktuelle studien kun har sett på manipulasjon og mobilisering som enkeltstående behandlingstiltak på korsryggsmerter hos en ung populasjon i kronisk fase. Deltakerne i studien var i gjennomsnitt 25 år og hadde hatt smerter i seks år. Funnene antyder at en i møte med unge, ellers friske individer med kroniske korsryggsmerter ikke bør velge manipulasjonsbehandling eller mobilisering/manuelle behandlingstiltak alene, men i kombinasjon med andre tiltak.

– Et slikt funn harmonerer godt med hva som er klinisk praksis blant norske manuellterapeuter. Noen grunn til å ta bort manipulasjon og mobilisering fra verktøykassa, gir studien derfor ikke, skriver han i innlegget. 

Lenke
Manipulasjon har effekt og er anbefalt i retningslinjene, 21. august 2020