Departementet vurderer forlenging av videotakster

NMF har bedt om at video- og behandlingstakstene (B-takstene) forlenges utover 1. september. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de tidlig neste uke vil avgjøre saken.

Ifølge NMFs bransjestandard for smittevern skal all førstekontakt mellom pasient og manuellterapeut primært skje ved videokonsultasjon, subsidiært telefonkonsultasjon, der videokonsultasjon ikke er mulig. På grunnlag av informasjonen som kommer frem gjennom denne første konsultasjonen, avklares smitterisiko. Deretter avgjøres det om videre undersøkelse/behandling kan ytes via videoløsning, eller om det er behov fysisk oppmøte på klinikken for undersøkelse/behandling.

– Flere steder i landet ser vi lokale oppblomstringer av Covid-19-tilfeller. Dette aktualiserer mer, ikke mindre, bruk av videokonsultasjoner og bekrefter at anbefalingene i bransjestandarden for smittevern er på sin plass, sier Peter Chr. Lehne.

Han er glad for at departementet nå opplyser til NMF at politisk ledelse vurderer å forlenge takstene for videokonsultasjon.

NMFs brev til Helse- og omsorgsdepartementet