Webinarer: Forståelse og behandling av smerte

NMF arrangerer to webinarer med manuellterapeut og Phd-stipendiat Tom Arild Torstensen (bildet).

De to webinarene er: 

- Smerte som en homeostatisk følelse (6. oktober)  
- Har «Explain pain» kollapset? (13. oktober) 

Begge webinarene er på tre timer, og er selvstendige kurs som kan tas uavhengige av hverandre. 

Smerte som en homeostatisk følelse
Forskeren Bud Craig publiserte i 2003 en artikkel i Trends in Neurosciences med tittelen : «A new view of pain as a homeostatic emotion». To år etter ga han ut boken «How do you feel – an interoceptive moment with your neurobiological self». Her lanserer han teorier for hva smerte er og hvordan vi skal behandle smerte. På seminaret 6. oktober vil Torstensen diskutere hvordan forstå smerte i relasjon til homeostase, allostase, interocepsjon, exterosepsjon, top-down mekanismer og bottom-up mekanismer.

Har Explain pain kollapset? 
13. oktober stiller Torstensen spørsmålet om hva som har skjedd med Explain pain-modellen. Nylige randomiserte studier viser at «explain pain» ikke er bedre enn sammenligningsgruppen. Torstensen vil diskutere styrke og svakheter med det som idag er gullstandarden for klinisk forskning på effekt av en behandling – det klinisk kontrollerte studiet. Han vil også diskutere hva for lærdommer vi har fra forskningen på ”explain pain” og hvordan vi kan videreutvikle kommunikasjons-hjelpemidler slik at pasienter bedre forstår hva smerte er - forklaringsmodeller som kan intergreres på en effektiv måte med annen behandling. Andre temaer som vil berøres på dette webinaret:
- Hvordan forstå og kommunisere smerte med dine pasienter
- Hvorfor vi skal fortsette å bruke manuelle teknikker i manuell terapi
- Dosert trening som smertebehandling – hvorfor dosere øvelser så godt som smertefritt

Mer informasjon om og påmelding til webinarene: