NMF mener Oslobydel bryter loven

– Kuttet i fysioterapi- og manuellterapitjenesten i Vestre Aker bydel er et brudd på Helse- og omsorgstjenesteloven.

Det skriver Norsk Manuellterapeutforening i et brev til bydelsutvalget. 

– Så langt vi er kjent med har bydelen sagt opp avtaler med avtaleterapeuter som tilfeldigvis har avtaler som i en fireårssyklus utløper, men uten å foreta ytterligere vurderinger av eksempelvis samlet avtaletid. Dersom dette medfører riktighet, vil det representere brudd på god forvaltningsskikk, skriver NMF i brevet.

Bydelsutvalget vedtok 18. juni å redusere budsjettkostnadene betydelig. Et av elementene i vedtaket er et kutt på 3,2 millioner kroner i bevilgninger til «tilskudd fysioterapi».

– Vedtaket vil etter NMFs oppfatning være helt uegnet til å oppnå noen reell kostnadsreduksjon fordi andre utgifter som følge av vedtaket vil øke tilsvarende eller mer.
Vedtaket vil videre medføre at tilbudet i Vestre Aker kommer ned på et nivå som ikke oppfyller kommunens pålagte ansvar for å gi innbyggerne et forsvarlig tilbud av manuellterapi- og fysioterapitjenester, jfr. forskrift om funksjon og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, skriver NMF.

Dekningen i Vestre Aker er fra før av kritisk svak, og denne type reduksjon vil forverre situasjonen vesentlig. I informasjonsskriv til bydelens ansatte dagen etter budsjettvedtaket skriver bydelen at den «nå går i gang med å utrede konsekvensene av vedtakene».

– Dette innebærer at konsekvensene ikke er utredet på forhånd. NMF mener det er helt uforsvarlig å fatte denne type vedtak uten på forhånd å vite noe nærmere om konsekvensene, skriver NMF i brevet som er signert leder Peter Lehne og Erik Aarum, leder av NMFs lokalavdeling Oslo og Akershus. 

Lenke
NMFs brev til bydelsutvalget