Nye egenandeler og refusjoner per 1. juli

Stortinget har vedtatt at egenandelene for manuellterapi og fysioterapi økes fra 1. juli 2020. Avtaleterapeutenes honorarer forblir uendret.

På grunn av korona-pandemien er takstforhandlingene utsatt til høsten. Honorarer og driftstilskudd forblir derfor uendret, men Stortinget har vedtatt at egenandelene for manuellterapi og fysioterapi skal økes med 6,85 prosent fra 1. juli 2020. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor justert egenandeler og refusjonssatser gjeldende fra samme dato. De nye beløpene finner du her...

Manuellterapeutenes Servicekontor har utarbeidet en forenklet takstplakat som gjelder fra 1. juli 2020 med de nye satsene, se her... Servicekontoret har også laget en prisoversikt over manuellterapitjenester til oppslag på venterom o.l. Denne er i redigerbart word-format, se her...