Avklaring om ProMed

NMF og Manuellterapeutenes Servicekontor har fremforhandlet et tilbud som rydder opp i forholdet til ProMed/Pasientsky.

Tilbudet innebærer for det første at ProMed Lokal vedlikeholdes frem til 1.1.2021. For det andre tilbys manuellterapeuter som bruker ProMed Lokal gratis oppgradering til, opplæring i og gratis bruk av, PatientSky Clinic Premium for resten av 2020.  

For å benytte deg av dette tilbudet må du ha bekreftet datoen for oppgraderingen senest 1.9.2020. Pasientvarslinger, EHF-faktura og andre tilleggstjenester faktureres i henhold til gjeldende priser hvis du benytter deg av det.

– Alle ProMed Lokal-brukere har betalt lisens for hele året. Det er derfor rimelig at de får adgang til å gå over til den skybaserte løsningen uten kostnad. Da kan de prøve ut PasientSky Clinic og ta stilling til om dette er et program som er egnet for virksomheten, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne (bildet).

Lenke
Melding fra PasientSky til ProMed Lokal-kunder