Medlemmer betaler rabattert NPE-avgift via NMF

NMFs kollektivavtale sikrer at alle medlemmer er automatisk ansvarsforsikret i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).  Medlemmene skal ikke betale avgift direkte til NPE.

01.01.197000:00 Espen Mathisen

Alt autorisert helsepersonell har ifølge Pasientskadeloven og forskrift melde- og tilskuddsplikt overfor NPE. Medlemmene av Norsk Manuellterapeutforening forvalter disse pliktene for sine medlemmer gjennom en kollektivavtale med NPE. 

Meldeplikten
Foreningen samler inn opplysninger om medlemmenes driftsavtale- og praksisforhold og melder fra til NPE. Dersom driftsavtalestørrelsen din eller praksisomfanget ditt endrer seg, må du derfor melde fra til foreningen på manuell.no/npe

Betaling av NPE-tilskudd
Kommunen betaler NPE-avgiften for sine avtaleterapeuter ut fra driftstilskuddets størrelse.

Medlemmer som arbeider uten driftstilskudd, eller som arbeider utover driftsavtalens størrelse, betaler rabattert NPE-avgift via foreningen. Avgiften faktureres sammen med medlemskontingenten.  Ingen medlemmer, unntatt interessemedlemmer/faglige medlemmer, skal derfor betale avgift direkte NPE.  NB: NMFs kollektivavtale med NPE gjelder bare manuellterapeuter og manuellterapistudenter. Interessemedlemmer (faglige medlemmer) må selv melde fra og betale tilskudd til NPE.

Lenker
Meld fra om endring i driftsavtale og/eller praksisomfang...
NPEs informasjon om kollektivavtalene, herunder NMF kollektivavtale...

, click to open in lightbox

Kurs, webinarer og møter


20.-22. oktober. Kurs i trygdefaglige emner for nye manuellterapeuter.

26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader