Medlemmer betaler rabattert NPE-avgift via NMF

NMFs kollektivavtale sikrer at alle medlemmer er automatisk ansvarsforsikret i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).  Medlemmene skal ikke betale avgift direkte til NPE.

Alt autorisert helsepersonell har ifølge Pasientskadeloven og forskrift melde- og tilskuddsplikt overfor NPE. Medlemmene av Norsk Manuellterapeutforening forvalter disse pliktene for sine medlemmer gjennom en kollektivavtale med NPE. 

Meldeplikten
Foreningen samler inn opplysninger om medlemmenes driftsavtale- og praksisforhold og melder fra til NPE. Dersom driftsavtalestørrelsen din eller praksisomfanget ditt endrer seg, må du derfor melde fra til foreningen på manuell.no/npe

Betaling av NPE-tilskudd
Kommunen betaler NPE-avgiften for sine avtaleterapeuter ut fra driftstilskuddets størrelse.

Medlemmer som arbeider uten driftstilskudd, eller som arbeider utover driftsavtalens størrelse, betaler rabattert NPE-avgift via foreningen. Avgiften faktureres sammen med medlemskontingenten.  Ingen medlemmer, unntatt interessemedlemmer/faglige medlemmer, skal derfor betale avgift direkte NPE.  NB: NMFs kollektivavtale med NPE gjelder bare manuellterapeuter og manuellterapistudenter. Interessemedlemmer (faglige medlemmer) må selv melde fra og betale tilskudd til NPE.

Lenker
Meld fra om endring i driftsavtale og/eller praksisomfang...
NPEs informasjon om kollektivavtalene, herunder NMF kollektivavtale...