Seminar om nevrologi – fra A til Å

NMF inviterer til seminar som både tar for seg bredden innen nevrologi og som går i dybden på enkelte temaer som er spesielt interessante for manuellterapeuter og fysioterapeuter.

Seminaret går av stabelen 30.-31. oktober i Oslo. En rekke høyt kompetente foredragsholdere er engasjert til å presentere den siste kunnskapen på området. Forelesere er nevrolog Olaf Fjeld, lege Yury Kiselev, professor em. Per Brodal, nevrolog Kristian Bernhard Nilsen, manuellterapeut Svein Løkhaug, spesialfysioterapeut Andreas Dybesland Rosenberger og fysioterapeut Narve Bjørnseth.

Temaer som berøres er blant annet:

  • Basalnevrologi
  • Nevrofarmaka
  • Akuttnevrologi
  • Nevrologisk undersøkelse og differensialdiagnostikk
  • Elektromyografi og nevrografi
  • Hodepine, migrene og svimmelhetsproblematikk
  • Undersøkelse og behandling av CNS og PNS
  • Konservativ vs. operativ behandling
  • Henvisningspraksis og samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Målet med «nevrologi fra A til Å» er være en arena hvor terapeuter får ta del i den siste oppdaterte kunnskapen. I tillegg kan en stille spørsmål og diskutere nevrologiske problemstillinger med kollegaer og kompetente fagpersoner.

På grunn av Covid-19 vil det være kapasitetsbegrensninger på seminaret. Maksimalt 35 kursdeltakere kan fysisk til stede i lokalet (her gjelder det å være tidlig ute!). Men - det vil også være mulig å delta digitalt. Seminaret vil streames på Zoom, og det vil være mulighet for alle å stille spørsmål til foredragsholderne underveis.

Se program og påmelding her...