Nettkurs: Trening som medisin

I samarbeid med Exercise is medicine arrangerer NMF nettkurset «Trening som medisin» 8. og 15. juni.

Det er velkjent at fysisk aktivitet er gunstig for god helse i befolkningen, selv om det er variasjoner i kunnskap om hvor viktig regelmessig aktivitet er i forebygging og behandling av de fleste sykdommer. Likevel velger et fåtall å bevege seg i tråd med anbefalinger om fysisk aktivitet. Det klart største potensiale i å bedre folkehelsen er å implementere kunnskapsbaserte livsstilsendringer for flest mulig. Kurset vil bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget hos manuellterapeuter og fysioterapeuter som ønsker å motivere til endringsarbeid i egen praksis.

Kursdeltakerne skal etter gjennomført kurs ha økt kompetanse med hensyn til fysisk aktivitet som medisin, og forstå prinsipper for endringsarbeid og kunne gjennomføre en samtale som motiverer for endring (for eksempel økt fysisk aktivitet). Kursinnhold er delt opp i to bolker, hver på tre timer. Temaer som tas opp på kurset:

  • Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt muskel- og skjelettsykdommer, psykiske lidelser, kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes.
  • Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring

Forelesere er Thomas Mildestvedt, førsteamanuensis ved instititutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB og Stian Ellingsen Lobben, fastlege og spesialist i allmennmedisin. 

Kurset går over to dager, 8. juni og 15. juni, kl. 18.30-21.30 begge dager.  

Meld deg på kurset her...