Ta veilederutdanning, få gratis pensumlitteratur!

Norsk Manuellterapeutforening oppfordrer medlemmene til å bli praksisveiledere for manuellterapistudenter.

Kravene for å bli praksisveileder fins på nettsidene til Universitetet i Bergen, se her….

For å oppfylle kravene må man fra 2021 ha eller være i gang med veilederutdanning fra universitet eller høyskole på minst 10 studiepoeng.

Vi vil derfor opplyse om at OsloMet til høsten starter opp gratis studium i veiledning av studenter i praksisstudier, se her… Kurset blir gjennomført i fem «løp» eller klasser. Klassene starter henholdsvis 8. september, 15. september, 22. september,  13. oktober (to klasser).  Det er løpende opptak fram til to uker før oppstart, men for å være sikker på å få plass er det lurt å være tidlig ute!

NMF ønsker å støtte medlemmer som tar denne videreutdanningen for å bli veileder for manuellterapistudenter. De 15 første som melder seg på studiet, kan få refundert utgifter til pensumlitteratur!