NMFs e-læringsportal åpnet

Følg forelesninger på nett.

01.01.197000:00 Espen Mathisen

Norsk Manuellterapeutforening har de senere årene utviklet en stor kursportefølje, og mange manuellterapeuter og fysioterapeuter fra hele landet har benyttet seg av foreningens kurstilbud.

Fag- og kurs-
ansvarlig
Hans Olav
Velle

– Vi har i lang tid ønsket å gi faglig påfyll via nettet til de som av ulike grunner ikke har anledning til å reise langt for å delta på kurs. Restriksjonene på reise og folkeansamlinger som følge av Covid-19-pandemien, har aktualisert behovet ytterligere. Vi vil nå derfor gjøre kurs og forelesninger tilgjengelig på nett. På denne måten håper vi å senke terskelen for faglig oppdatering, sier fag- og kursansvarlig Hans Olav Velle.

Et utvalg av forelesninger fra foreningens kurs er lagt ut på NMFs e-læringsportal: muskelogskjelett.vignita.com.  Her kan manuellterapeuter og fysioterapeuter kjøpe tilgang til flere spennende foredrag og kurs.

– I første omgang legger vi ut enkelte foredrag av én times eller to timers varighet, til en gunstig pris. Senere vil vi legge ut større kurs, forteller Velle.

Blant forelesningene som nå er tilgjengelige på e-læringsportalen, er professor Per Brodals foredrag om Pain explained, manuellterapeut Svein Løkhaugs foredrag om manuelle teknikker som smertemodulerende behandling og førsteamanuensis Yury Kiselev foredrag om farmakologisk behandling av smerter.

Lenke
NMFs e-læringsportal

NMF på Facebook