5. mai: Kompensasjonsordning for tapt inntekt

NAV har åpnet for søknad om kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende (ENK, DA/ANS).

Dette er en midlertidig ordning administrert av Nav som er opprettet som en følge av koronasituasjonen. Den er for selvstendig næringsdrivende som helt eller delvis har tapt inntekt på grunn av koronautbruddet. Er du selvstendig næringsdrivende må du enten ha et enkeltpersonforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS), eller et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Selskapet må være registrert før 1. mars 2020.

Ordningen gjelder fra 14. mars 2020. I søknaden oppgir du fra når inntektstapet ditt startet. Selvstendig næringsdrivende må selv dekke de første 16 dagene med inntektstap. Det betyr at om inntektstapet startet 14. mars kan man søke om kompensasjon fra 30. mars 2020.

Næringsdrivende må søke etterskuddsvis måned for måned. Hvis du har inntektstap i mai, kan du tidligst søke kompensasjon for denne måneden i begynnelsen av juni.

NB. Ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende kommer i tillegg til ordningen med delvis kompensasjon for uunngåelige kostnader (www.kompensasjonsordning.no

Lenke
Søknad om kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende (ENK, DA/ANS) og frilansere

Midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19