23. april: Bransjestandard for manuellterapeuter

Folkehelseinstituttet, FHI, har sjekket og godkjent NMFs bransjestandard for smitteverntiltak mot covid-19.

20. april offentliggjorde FHI veilederen «Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt». Her heter det at

Yrkesgrupper/virksomheter som har behov for mer detaljerte råd for å ivareta smittevern tilpasset sin arbeidsform kan utvikle dette. Folkehelseinstituttet kan gi faglig tilbakemelding på virksomhetsspesifikke råd, utarbeidet av ansvarlig bransjeorganisasjon.

– Manuellterapeuter arbeider svært tett på pasientene, både ved undersøkelse og behandling. Dette innebærer regelmessig kroppskontakt og ansikt-til-ansikt-situasjoner. Eksempelvis utføres det manipulasjonsbehandlinger der pusten fra pasienten presses direkte ut mot behandlerens ansikt. Ved undersøkelse og behandling av kjeveledd arbeider man ansiktsnært og inne i munnhulen. Manuellterapeuter har også spesielle yrkesoppgaver som ikke omtales i den generelle veilederen. Vi så derfor behovet for en virksomhetsspesifikk bransjestandard for manuellterapeuter, sier leder Peter Chr. Lehne i NMF.

I samarbeid med Folkehelseinstituttet har derfor foreningen utarbeidet en bransjestandard for manuellterapeuter. Standarden har også vært behandlet i NMFs og Servicekontorets styre.

– Vi er glade for at FHI nå har kvalitetssikret dokumentet. Medlemmene bes sette seg godt inn i bransjestandarden, og slik sikre at virksomheten er trygg både for pasienter og terapeuter, sier Lehne.

Lenke
Last ned Smittevern i forbindelse med covid-19. Bransjestandard for manuellterapivirksomhet