22. april: Undersøkelsestakst ved videokonsultasjon

Manuellterapeuter og fysioterapeuter kan nå kreve undersøkelsestakst ved videokonsultasjon.

Helsedirektoratet opplyser i en e-post til foreningen at Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takstforskriften som gir manuellterapeuter og fysioterapeuter adgang til å kreve takst når undersøkelse skjer via video. Endringen skjer etter et felles innspill fra NMF, NFF og PFF. 

De nye undersøkelsestakstene gjelder fra 21. april, og er gitt betegnelsen B0. Manuellterapeuter kan benytte B0d og B0f og kombinere disse med A1h. 

Departementet har tidligere fastsatt takster for behandling via video. Alle takstene ved videokonsultasjoner blir etter dette:  

 

B. Videokonsultasjon

Hon.

Ref.

Egen.

Merk.

Rep.

B0a

Undersøkelse via video hos fysioterapeut, inntil 30 minutter. Takst B0a og A1a kan til sammen benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B0c, A1g

309,-

136,-

173,-

B1

0

B0c

Tillegg for varighet ut over 30 minutter, jf. takst B0a

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B0a, A1g

150,-

150,-

0,-

B1

0

B0d

Undersøkelse via video hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k inntil 30 minutter. Ved undersøkelse av barn under 16 år kan også fysioterapeut som ikke har rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k benytte taksten. Takst B0d og A1d kan til sammen benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B0f, A1g, A1h

393,-

220,-

173,-

B1

0

B0f

Tillegg for varighet ut over 30 minutter, jf. takst B0d

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B0d, A1g, A1h

185,-

185,-

0,-

B1

0

B1a

Videokonsultasjon hos fysioterapeut
  Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1b og A2k

160,-

37,-

123,-

B1

0

B1b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B1a
  Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1a og A2k

76,-

39,-

37,-

B1

3

B2a

Videokonsultasjon hos manuellterapeut
  Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2b

261,-

98,-

163,-

B1

0

B2b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B2a 
  Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2a

110,-

51-

59,-

B1

3

B3a

Videokonsultasjon hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi
  Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3b

202,-

79,-

123,-

B1

0

B3b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B3a

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3a

97,-

58,-

39,-

B1

3

Merknad B1

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 1. september 2020.

Bruk av takstene B0a-f, B1a-b, B2a-b og B3a-b forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

B-takstene benyttes i stedet for tilsvarende A-takster når undersøkelse og behandling skjer via video, og merknadene til A-takstene gjelder tilsvarende for B-takstene så langt de passer. Takstene B0a, B0c, B0d og B0f benyttes ved undersøkelse via video, mens B1a-b, B2a-b og B3a-b benyttes ved behandling via video. Takstene B1a-b, B2a-b og B3a-b kan også benyttes ved oppfølging av pasienter per telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram er inkludert i takstene.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

Se også artikkel på Helsedirektoratets nettsider...

Endringsforskriften på Lovdata, se her...