18. april: Bransjestandard legges frem i morgen

Helsedirektør Bjørn Guldvog skriver i brev til NMF at bransjestandard for smittevern tilgjengeliggjøres i morgen.

Regjeringen varslet før påske åpning av manuellterapi- og fysioterapiklinikkene mandag 20. april. Det var derfor overraskende da Bent Høie på NRK Dagsrevyen fredag kveld uttalte at bransjestandarden for smittevern i klinikkene først ville bli gjort tilgjengelig mandag klokka 10.

NMF sendte etter Dagsrevyen brev til Helsedirektoratet der vi gjorde oppmerksom på at det ville være uheldig dersom bransjestandarden ble lagt fram så sent. Mange manuellterapeuter har satt opp pasienttimer fra morgenen av. Vi ba derfor om at bransjestandarden måtte gjøres tilgjengelig senest søndag kveld. NFF sendte også en henvendelse med tilsvarende innhold.

Helsedirektør Guldvog har i dag svart på vår henvendelse:

Leder Peter Chr Lehene,
Vi forstår behovet for at veilederen raskt ferdigstilles. Vi regner med å sende den over til Helse- og omsorgsdepartementet i kveld, slik at den kan tilgjengeliggjøres i morgen. 
Vennlig hilsen 
Bjørn Guldvog

NMF antar etter dette at bransjestandarden og smittevernveilederen blir lagt fram i løpet av morgendagen. Vi vil sende dokumentene ut med til alle medlemmene med e-post.

NMF vil samtidig uttrykke tilfredshet med at vår henvendelse til myndighetene er mottatt og fulgt opp på en slik positiv måte.