17. april: Søknadsportal åpner lørdag 18. april

Næringsdrivende med stort inntektsbortfall kan søke kompensasjon for uunngåelige kostnader, melder regjeringen.

Finansdepartementet opplyser fredag kveld at søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner i morgen. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Virksomheter som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først.

Nettsiden kompensasjonsordning.no åpner lørdag 18. april. Det skjer tre uker etter at regjeringen annonserte planen om kompensasjonsordningen for næringslivet, og to uker etter at regjeringen la frem et lovforslag for Stortinget.

Søknad om kompensasjon gjøres via nettportalen. Der vil det også ligge veiledere og informasjon om ordningen.

Lenker
Finansdepartementets pressemelding

Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Søknadsportalen (åpner lørdag 18. april 2020)  Her finner også oversikt over hvilke opplysninger du må finne fram før du kan søke.  

Informasjon om ordningen og søknadsprosessen fra BDO