17. april: Fortsatt uavklart om bransjestandard

Bransjestandard for smittevern og kompensasjonsordning for næringsdrivende er ennå ikke klar.

17.04.2020

Før påske annonserte regjeringen åpning av manuellterapiklinikker fra 20. april, forutsatt at bransjestandarder for smittevern er på plass, se her.... Folkehelseinstituttet, FHI, har sendt utkast til generelle smittevernprinsipper på høring. NMF har avgitt sine kommentarer, inkludert et forslag til bransjestandard for smittevern- og beskyttelsestiltak i klinikkene. Per fredag ettermiddag 17. april er det ennå ikke fastsatt noen bransjestandard for manuellterapi- eller fysioterapiklinikker. FHI opplyser i e-post til foreningen fredag kl. 18 at de har oversendt bransjestandardene til Helsedirektoratet for godkjenning. Direktoratet vil formidle godkjente bransjestandardene, samt informasjon om når og hvordan gjenåpning av virksomhetene kan skje.

SISTE: På NRK Dagsrevyen i kveld opplyste helseminister Bent Høie at bransjestandarder vil bli lagt fram mandag 20. april kl. 10. Norsk Manuellterapeutforening har bedt Helsedirektoratet fremskynde fremleggelsen av bransjestandardene til senest søndag kveld, da mange klinikker har forberedt åpning mandag morgen. Norsk Fysioterapeutforbund har også sendt henvendelse med samme innhold til direktoratet.  

Myndighetene har også annonsert at nettportal der næringsdrivende kan søke kompensasjon for uunngåelige kostnader i korona-perioden, skulle åpne i dag.

SISTE: Fredag kveld 17. april opplyser finansdepartementet at søknadsportalen vil åpne i morgen, 18. april, se kompensasjonsordning.no

Artikkelen er revidert 27.4.2020 kl. 22:30