17. april: Nettundervisning om smittehåndtering

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet inviterer til nettundervisning om håndtering av covid-19-smitten i virksomheter med en-til-en pasientkontakt mandag 20. april kl. 14.00-15.30.

Undervisningen er generell, og omfatter således mange ulike helsetjenester.
Tilbudet er gratis og krever ikke noen påmelding. For å delta benytt link til undervisningen. 

Tema som vil bli gjennomgått er:

  • Introduksjon med litt om utbruddet om covid-19
  • Om nytt koronavirus og covid-19
  • Hvordan spres smitte?
  • Tiltak for å hindre smittespredning i en-til-en-helsevirksomheter
  • Juridiske aspekter

Det er satt av 30 minutter til svar på spørsmål fra deltakere. Disse kan enten stilles underveis i undervisningen, eller sendes inn på forhånd til she-konferanse@fhi.no.

Nettundervisningen vil bli publisert på Folkehelseinstituttets nettsider i etterkant.