15. april: Bransjestandard er under utarbeidelse

Folkehelseinstituttet utarbeider nå bransjestandard for smittevern i samråd med profesjonsorganisasjonene. Når denne foreligger, kan klinikkene drive mer behandling som innebærer kroppskontakt.

I forbindelse med at regjeringen planlegger at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten skal kunne gjenoppta mer av sin normale virksomhet, har Folkehelseinstituttet (FHI) fått i oppdrag å utarbeide en bransjestandarder for smittevern i samarbeid med profesjonsorganisasjonene. Norsk Manuellterapeutforening er i en prosess med FHI om utarbeidelse av slik bransjestandard.

Det er FHI som fastsetter den endelige standarden. Norsk Manuellterapeutforening vil komme med mer informasjon når denne foreligger.