7. april: Aspit reduserer prisen på Physica

EPJ-leverandøren Aspit vil bidra bidra i korona-dugnaden.

De har sett på hva slags tiltak de kan gjøre utover og i kombinasjon med de statlige tiltakspakkene for å lette på den økonomiske situasjonen for manuellterapeuter og andre brukere.

Modellen Aspit har kommet frem til innebærer en prisreduksjon på 38 prosent på Physica Online grunnlisens over en periode på tre måneder. Dette iverksettes for samtlige brukere av Physica Online i form av prisfradrag på annet halvår 2020, skriver leverandøren i en melding til foreningen.