6. april: Regjeringen ønsker tilbud i klinikkene

Helseminister Bent Høie ber manuellterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtaler ta i bruk video- og telefonkonsultasjoner. – Det er mulig å følge opp pasienter gjennom slike konsultasjoner, og få honorar for slik virksomhet gjennom egne takster.

06.04.202015:53 Espen Mathisen

For terapeuter uten driftsavtaler er det lansert ulike tiltak for å imøtekomme selvstendig næringsdrivende yrkesutøvere. Siste tiltak er en særskilt ordning med delvis kostnadsdekning for små bedrifter som opplever et omsetningsfall på 30 prosent eller mer.  Dette skriver Helseministeren i et brev til Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Fysioterapeutforbund og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund i dag.

De tre organisasjonene ba i en felles henvendelse om ulike tiltak i forbindelse med koronakrisen.

– Svaret fra statsråden viser at myndighetene ønsker at manuellterapeutene å opprettholde tilbudet ved klinikkene. Regjeringen har vært lydhør og etablert video- og telefonkonsultasjonstakster. Dette viser at helsemyndighetene ønsker at driftsavtale-systemet skal bestå, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

Han understreker viktigheten av at manuellterapeuter bidrar i koronadugnaden.

– Pasienter får muskel- og skjelettsykdommer og har behov for hjelp selv om det er korona-tid . Mange pasienter skrives også tidlig ut fra sykehus for å sikre intensivkapasitet der. Dette fører til at flere pasienter trenger oppfølgning i primærhelsetjenesten. Vi må delta i dugnaden. Det kan vi gjøre i avtalehjemlene slik myndighetene legger til rette for.

Lehne minner om at foreningen kan bistå terapeuter som ennå ikke har etablert videoløsninger. Ta kontakt med dataansvarlig Jostein Stensland på js@manuellterapi.no.  

Lenke
Brev fra helseminister Bent Høie, 6. april 2020

, click to open in lightbox

Kurs, webinarer og møter


20.-22. oktober. Kurs i trygdefaglige emner for nye manuellterapeuter.

26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader