6. april: Regjeringen ønsker tilbud i klinikkene

Helseminister Bent Høie ber manuellterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtaler ta i bruk video- og telefonkonsultasjoner. – Det er mulig å følge opp pasienter gjennom slike konsultasjoner, og få honorar for slik virksomhet gjennom egne takster.

For terapeuter uten driftsavtaler er det lansert ulike tiltak for å imøtekomme selvstendig næringsdrivende yrkesutøvere. Siste tiltak er en særskilt ordning med delvis kostnadsdekning for små bedrifter som opplever et omsetningsfall på 30 prosent eller mer.  Dette skriver Helseministeren i et brev til Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Fysioterapeutforbund og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund i dag.

De tre organisasjonene ba i en felles henvendelse om ulike tiltak i forbindelse med koronakrisen.

– Svaret fra statsråden viser at myndighetene ønsker at manuellterapeutene å opprettholde tilbudet ved klinikkene. Regjeringen har vært lydhør og etablert video- og telefonkonsultasjonstakster. Dette viser at helsemyndighetene ønsker at driftsavtale-systemet skal bestå, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

Han understreker viktigheten av at manuellterapeuter bidrar i koronadugnaden.

– Pasienter får muskel- og skjelettsykdommer og har behov for hjelp selv om det er korona-tid . Mange pasienter skrives også tidlig ut fra sykehus for å sikre intensivkapasitet der. Dette fører til at flere pasienter trenger oppfølgning i primærhelsetjenesten. Vi må delta i dugnaden. Det kan vi gjøre i avtalehjemlene slik myndighetene legger til rette for.

Lehne minner om at foreningen kan bistå terapeuter som ennå ikke har etablert videoløsninger. Ta kontakt med dataansvarlig Jostein Stensland på js@manuellterapi.no.  

Lenke
Brev fra helseminister Bent Høie, 6. april 2020