3. april: Regjeringens forslag til kontantstøtte

Finansminister Jan Tore Sanner og næringsminister Iselin Nybø presenterte regjeringens forslag til delvis dekning av virksomheters faste kostnader i koronaperioden i går. Stortinget skal nå behandle saken.

– Det er tusenvis av norske bedrifter som opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sa finansminister Jan Tore Sanner på en pressekonferanse i går ettermiddag. Han håper å få åpnet en søknadsportal for virksomhetene cirka 17. april.

Kompensasjonsordningen vil ifølge regjeringens forslag omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

Som «uunngåelige faste kostnader» regnes lokaler (husleie), lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, rentekostnader minus renteinntekter. 

Forslaget legges offisielt frem i statsråd fredag 3. april. Deretter skal det behandles i Stortinget, og her kan det bli gjort endringer.

Lenke
Pressemelding fra regjeringen, se her...