30. mars: Reisestipend gis ved koronaavlysning

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter tildeler reisestipend selv om kurset eller seminaret er avlyst.

Styret i fondet har bestemt at man kan søke reisestipend til dekning av reiseutgifter, selv om arrangementet det søkes om reisestøtte til er avlyst på grunn av faren for smitte av Covid-19.

For å få dekket utgifter, forutsetter fondsstyret at søker kan dokumentere at det er søkt og fått avslag på andre muligheter for refusjon – som for eksempel ombooking, reiseforsikring, dekning fra arbeidsgiver.

Maksimalt tilskudd til reiseutgifter er kr 10 000. Oppholdsutgifter dekkes inntil kr 800 pr. døgn ved opphold etter regning.

NMF oppfordrer medlemmer som hadde meldt seg på det avlyste seminaret i Bergen, og som ellers fyller forutsetningene, om å søke her.

Se også sak på Fysiofondet hjemmeside...