30. mars: Reisestipend gis ved koronaavlysning

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter tildeler reisestipend selv om kurset eller seminaret er avlyst.

30.03.202020:35 Espen Mathisen

Styret i fondet har bestemt at man kan søke reisestipend til dekning av reiseutgifter, selv om arrangementet det søkes om reisestøtte til er avlyst på grunn av faren for smitte av Covid-19.

For å få dekket utgifter, forutsetter fondsstyret at søker kan dokumentere at det er søkt og fått avslag på andre muligheter for refusjon – som for eksempel ombooking, reiseforsikring, dekning fra arbeidsgiver.

Maksimalt tilskudd til reiseutgifter er kr 10 000. Oppholdsutgifter dekkes inntil kr 800 pr. døgn ved opphold etter regning.

NMF oppfordrer medlemmer som hadde meldt seg på det avlyste seminaret i Bergen, og som ellers fyller forutsetningene, om å søke her.

Se også sak på Fysiofondet hjemmeside...

, click to open in lightbox

Kurs, webinarer og møter


20.-22. oktober. Kurs i trygdefaglige emner for nye manuellterapeuter.

26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader