Trinnvis for manuellterapeuter lansert

I samarbeid med NMF lanserer Trinnvis nå "Trinnvis for manuellterapeuter". Som medlem i NMF får du gratis etablering og seks måneders gratis prøvetid hvis du oppretter abonnement før 1. mai. Hvis du fortsetter abonnementet får du 30% rabatt på abonnementsavgiften.

I disse korona-tider, hvor manuellterapeuter har tid til overs, hvorfor ikke bruke tiden til å få orden på lovpålagt internkontroll? 

TrinnVis er et styrings- og kvalitetssystem spesielt utviklet for små- og mellomstore helsevirksomheter. TrinnVis er fylt med ferdiglagde dokumentforslag, oppgaver og rutiner spesielt tilpasset norske helsevirksomheter. Trinnvis gjør det dermed enklere å drive en praksis i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Innholdet blir jevnlig oppdatert og revidert. Innholdet i "Trinnvis for manuellterapeuter" er utarbeidet og tilpasset manuellterapeuter, i samarbeid med Norsk Manuellterapeutforening, NMF.

Se mer på trinnvis sine sider.