27. mars: Nye krisetiltak fra regjeringen

Regjeringen la i dag frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet.

– I dag legger vi frem en ny tiltakspakke, rettet mot de bedriftene og menneskene som har mistet deler av inntekten sin som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Hele næringer, enkeltbedrifter og små virksomheter er hardt rammet og mange frykter for livsverket sitt, sier finansminister Jan Tore Sanner (bildet over).

Blant tiltakene i den nye proposisjonen er en kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet. Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uungåelige faste utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene.

Les hele pressemelding fra regjeringen, her...

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (bildet t.h.) sier regjeringen langt på vei svarer ut LOs krav om en ordning for de arbeidsplassen og bedriftene som har måtte legge ned virksomheten sin over natten, eller at inntektene har forsvunnet som følge av myndighetenes tiltak mot koronaviruset. 

– LO vil ha en modell som gir bistand til bedriftene for å betale faste utgifter, slik at de ikke må legge ned og at de som jobber der har en arbeidsplass når dette er over. 

– Jeg er glad for at regjeringen i dag legger frem rammer rundt en ordning som svarer på dette, og som kan være et godt utgangspunkt for videre behandling i Stortinget, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Regjeringens tiltak vil koste 10-20 milliarder i måneden og skal i utgangspunktet gjelde to måneder. Det skal opprettes en sentral digital portal der virksomhetene kan søke støtte. Den enkelte bedrift må selv søke om støtten, og vil selv være ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Forslaget skal behandles av partiene i helgen. En innstilling skal behandles i Stortinget tirsdag.