25. mars: LO-lederen ber om ekstra tiltak

Hans-Christian Gabrielsen krever at manuellterapeuters kostnader må kompenseres gjennom driftstilskudd.

LO-lederen sier til NRK i dag at situasjonen i norsk arbeidsliv er alvorlig og gjør ham utrolig bekymret.

Gabrielsen mener det er helt nødvendig med ytterligere tiltak, og at LO jobber intenst sammen med myndighetene for at kompensasjonstiltak kan komme på plass fredag.

– I tiden som kommer fremover må det tiltak på plass for en del av bedriftene som har måttet stenge ned, som har yrkesforbud, sa Gabrielsen.

LO-lederen brukte manuellterapeuter som et eksempel på en slik gruppe.

– Det er sånn at en del av kostnadene deres fortsetter å gå, så her må man se til både hva man har gjort i Danmark og Sverige for å kompensere en del av bedriftene i en midlertidig periode. Dette er det mest akutte som må på plass nå. Så må vi sørge for at det offentlige holder i gang driftstilskudd ovenfor en del av yrkesgruppene.

Peter Chr. Lehne er svært glad for at LO-lederen løfter fram manuellterapeutenes situasjon spesielt.

– Manuellterapeuter både med og uten driftstilskudd har store løpende kostnader som må kompenseres.