24. mars: Krever midlertidige driftsavtaler for avtaleløse

– Terapeuter uten driftsavtale må få dekket praksiskostnadene.

NMFs leder Peter Chr. Lehne sier at det er helt nødvendig med ekstraordinære tiltak for avtaleløse fysioterapeuter og manuellterapeuter.  

– Terapeuter uten kommunale avtaler har store løpende utgifter og er bundet å betale disse utgiftene langt frem i tid.

NMF har bedt myndighetene sørge for at avtaleløse må få midlertidge driftstilskudd som samsvarer med praksisomfanget. 

Avtaleterapeutene har fått lovnader fra KS og Oslo kommune om at driftstilskuddene skal utbetales fremover, og det er etablert videokonsultasjonstakster for å opprettholde driften.  

– Disse tiltakene gjør avtaleterapeutenes situasjon bedre, men hjelper ikke de uten avtaler. Også terapeuter med delvise tilskudd, men som arbeider mer enn avtalen, må midlertidig få utvidete driftshjemler som samsvarer med praksisomfanget.

– Vi trenger alle gode krefter i dagens ekstraordinære situasjon. Å inngå driftsavtale med private utøvere vil føre til at de blir integrert i eksisterende system, slik at de også kan benytte seg av de nye video-takstene, sier Lehne.

Peter Chr. Lehne forteller at foreningen samarbeider med NFF og PFF om felles strategi overfor myndighetene for tiltak for de avtaleløse og terapeuter med delvise avtaler.   

Lenker
NMFs brev av 17. mars 2020 til Helse- og omsorgsdepartementet