24. mars: Studenter får bruke videotakst

Takst B2 a og b kan benyttes av manuellterapistudentene.

På forespørsel fra NMF har Helfo bekreftet at manuellterapistudenter kan benytte de nye B2-takstene, som omhandler videokonsultasjon.

Takst B2a gir et honorar på 261 kr for inntil 20 minutters konsultasjon og B2b et påslag på 110 kroner for hvert 10ende minutt ut over 20 minutter.

Takstene vil gå av antall konsultasjoner som er innvilget i studentenes utdanningsløp. NMF har fått bekreftet fra manuellterapistudiet ved Universitetet i Bergen at konsultasjonene tilfredsstiller praksiskravene.  

Takstene kan også benyttes ved oppfølging av pasienter per telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram på e-post er inkludert i takstene. Bruk av takstene forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav om informasjonssikkerhet. For mer informasjon om bruk av videokonsultasjonstakstene, se sak fra 23. mars.

Lenke
Takstforskriften på lovdata.no.