23. mars: Takster for videokonsultasjon fastsatt

Takster for manuellterapeuters bruk av videokonsultasjon er fastsatt i dag.
– Dette er et kraftig signal fra myndighetene om fortsatt drift av klinikkene, sier Peter Chr. Lehne.

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt at manuellterapeuter kan kreve takstene B2a og B2 b ved bruk av videokonsultasjon: 

B Videokonsultasjon Hon.  Ref. Egen. Merk. Rep
B1a Videokonsultasjon hos fysioterapeut
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1b og A2k
160,- 37,- 123,- B1 0
B1b Tillegg for behandling ut over 20 min.
per påbegynte 10 min, jf. takst B1a.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1a og A2k 
76,- 39,- 37,- B1 3
B2a Videokonsultasjon hos manuellterapeut
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2b
261,- 98,- 163,- B1 0
B2b Tillegg for behandling ut over 20 min.
per påbegynte 10 min, jf. takst B2a.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2a 
110,- 51,- 59,- B1 3
B3a Videokonsultasjon hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3b
202,- 79,- 123,- B1 0
B3b Tillegg for behandling ut over 20 min.
per påbegynte 10 min, jf. takst B3a.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3a 
97,- 58,- 39,- B1 3

(Se også hele tabellen på Lovdata...)

Merknad B1, som gjelder videokonsultasjonstakstene lyder: 

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 01.09.2020.

Bruk av takstene B1a-b, B2a-b og B3a-b forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Takstene kan benyttes ved undersøkelse og behandling. Takstene kan også benyttes ved oppfølging av pasienter per telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram på e-post er inkludert i takstene.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

Peter Chr. Lehne NMF (bildet) roser departementet for rask behandling av NMFs krav om innføring av takster for videokonsultasjoner hos manuellterapeuter. 

– Dette har vi arbeidet intenst med etter at pandemialarmen gikk. Departementets raske innføring av takster for bruk av slik løsning, letter den økonomiske situasjonen for terapeutene og gjør det lettere å hjelpe flere pasienter. Dette er også et tydelig signal om at myndighetene ønsker at vi skal opprettholde vår kliniske praksis, sier Lehne. 

Han oppfordrer alle manuellterapeuter til å få på plass videoløsninger og bekjentgjøre tilbudet overfor pasienter og kommuner. NMF henstiller til alle med kommunal driftsavtale om å gjennoppta/opprettholde driften i den grad det er forsvarlig. Mange vil kunne drive videre i sin praksis, andre vil måtte basere seg på hjemmekontorløsninger. 

–  Vi antar at behovet for konsultasjoner og sykmeldinger vil øke proporsjonalt med at presset på fastlegekontorene øker. Det er svært viktig at vi tar ansvar i denne utfordrende situasjonen, sier Lehne. 

Lenker
Forskrift om takster for videokonsultasjon