23. mars: Takster for videokonsultasjon fastsatt

Takster for manuellterapeuters bruk av videokonsultasjon er fastsatt i dag.
– Dette er et kraftig signal fra myndighetene om fortsatt drift av klinikkene, sier Peter Chr. Lehne.

23.03.202015:03 Espen Mathisen

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt at manuellterapeuter kan kreve takstene B2a og B2 b ved bruk av videokonsultasjon: 

B Videokonsultasjon Hon.  Ref. Egen. Merk. Rep
B1a Videokonsultasjon hos fysioterapeut
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1b og A2k
160,- 37,- 123,- B1 0
B1b Tillegg for behandling ut over 20 min.
per påbegynte 10 min, jf. takst B1a.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1a og A2k 
76,- 39,- 37,- B1 3
B2a Videokonsultasjon hos manuellterapeut
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2b
261,- 98,- 163,- B1 0
B2b Tillegg for behandling ut over 20 min.
per påbegynte 10 min, jf. takst B2a.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2a 
110,- 51,- 59,- B1 3
B3a Videokonsultasjon hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3b
202,- 79,- 123,- B1 0
B3b Tillegg for behandling ut over 20 min.
per påbegynte 10 min, jf. takst B3a.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3a 
97,- 58,- 39,- B1 3

(Se også hele tabellen på Lovdata...)

Merknad B1, som gjelder videokonsultasjonstakstene lyder: 

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 01.09.2020.

Bruk av takstene B1a-b, B2a-b og B3a-b forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Takstene kan benyttes ved undersøkelse og behandling. Takstene kan også benyttes ved oppfølging av pasienter per telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram på e-post er inkludert i takstene.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

Peter Chr. Lehne NMF (bildet) roser departementet for rask behandling av NMFs krav om innføring av takster for videokonsultasjoner hos manuellterapeuter. 

– Dette har vi arbeidet intenst med etter at pandemialarmen gikk. Departementets raske innføring av takster for bruk av slik løsning, letter den økonomiske situasjonen for terapeutene og gjør det lettere å hjelpe flere pasienter. Dette er også et tydelig signal om at myndighetene ønsker at vi skal opprettholde vår kliniske praksis, sier Lehne. 

Han oppfordrer alle manuellterapeuter til å få på plass videoløsninger og bekjentgjøre tilbudet overfor pasienter og kommuner. NMF henstiller til alle med kommunal driftsavtale om å gjennoppta/opprettholde driften i den grad det er forsvarlig. Mange vil kunne drive videre i sin praksis, andre vil måtte basere seg på hjemmekontorløsninger. 

–  Vi antar at behovet for konsultasjoner og sykmeldinger vil øke proporsjonalt med at presset på fastlegekontorene øker. Det er svært viktig at vi tar ansvar i denne utfordrende situasjonen, sier Lehne. 

Lenker
Forskrift om takster for videokonsultasjon 

, click to open in lightbox

Kurs, webinarer og møter


20.-22. oktober. Kurs i trygdefaglige emner for nye manuellterapeuter.

26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader