Forenkling av sykmelding

NAV skriver i brev til foreningen at det er gjennomført en forenkling i forbindelse med sykmelding ved enkeltstående behandlingsdager.

NAV skriver i et brev til Norsk Manuellterapeutforening at det er gjennomført en forenkling i forbindelse med sykmelding ved enkeltstående behandlingsdager.  

NAV har nå digitalisert søknaden om enkeltstående behandlingsdager.

  • Det er ikke lenger behov for å skrive ut sykmeldinger for enkeltstående behandlingsdager på papir.
  • Det er ikke lenger behov for å dokumentere gjennomført behandling med kvitteringer o.l.

Digitaliseringen av søknaden sparer alle involverte parter for tid. Den nye søknaden kan brukes både av arbeidstakere, arbeidsledige, selvstendig næringsdrivende og frilansere, heter det i brevet. 

Se også informasjon fra NAV om sykmelding for enkeltstående behandlingsdager, her...