22. mars: Godtar sykmeldinger uten personlig fremmøte under pandemien

NAV godtar at manuellterapeuter sykmelder uten personlig frammøte fra pasienten.

22.03.202021:59 Espen Mathisen

Dette skriver NAV i et brev til NMF i dag.

Under korona-pandemien godtar NAV nå sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. NAV godtar sykmeldinger fra manuellterapeuter uten personlig oppmøte, så lenge vi vurderer det som faglig forsvarlig. 

NAV oppfordrer pasientene til å bruke telefon. E-konsultasjon kan også brukes. Den som sykmelder pasienten, vurderer hvordan undersøkelsen skal foregå.

Leder av Norsk Manuellterapeutforening, Peter Chr. Lehne (bildet), er svært fornøyd med vedtaket.

– Dette er en fornuftig ordning og en viktig sak som NMF har arbeidet for. Muskel- og skjelettpasienter står for om lag 20 prosent av konsultasjonene på fastlegekontorene.  Manuellterapeuter kan derfor avlaste en presset fastlegetjeneste som følge av korona-pandemien, sier han.

Manuellterapeuter hatt fullmakt til å sykmelde innen muskel- og skjelettområdet siden 1.1.2006.

– At det nå åpnes for at manuellterapeutene kan gjenoppta sykmeldingsarbeidet, viser hvor viktig det er å opprettholde driften ved klinikkene.  

Lehne oppfordrer medlemmene til å være tilgjengelig for sine pasienter, og ta i bruk videoløsningen i Helsenettet som manuellterapeuter kan bestille via foreningen, se her...

Lenke
NAVs nettsider, se her.... 

Kurs, webinarer og møter


20.-22. oktober. Kurs i trygdefaglige emner for nye manuellterapeuter.

26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader