20. mars: Videoløsning til alle manuellterapeuter

– Alle manuellterapeuter skal være tilgjengelig for pasientene via videokonsultasjon.

Det sier NMF-leder Peter Chr. Lehne. Foreningen har satt i verk en kampanje for å få alle landets manuellterapeuter til å ta i bruk videoløsninger i pasientarbeidet.  Samtidig som helseministeren i går ettermiddag ba helsepersonell etablere videokonsultasjonstjenester, registrerte foreningen cirka 160 nye manuellterapeuter for bruk av videoløsningen som ligger i Norsk Helsenett.  

Aktualisert av koronasituasjonen
– Helsedirektoratets forbud mot ordinær pasientbehandling har aktualisert denne saken. Mange pasienter trenger svar på prøver, MR-bilder og sykmeldinger og har behov for råd og veiledning på muskel- og skjelettområdet. E-post og SMS er ikke sikkert nok i slik kommunikasjon. Manuellterapeuter har behov for sikkerhetsgodkjente videoløsninger i sin kontakt med pasienter, og det har vi fått nå. 

NMFs arbeid med ulike videoløsninger startet allerede før Helsedirektoratet vedtok å begrense ordinær pasientbehandling ved klinikkene. 

– Vi vurderte ulike løsninger, herunder videokonferansetjenesten «Join». Dette var opprinnelig en løsning i helsenettet for kommunikasjon mellom personell i spesialisthelsetjenesten. Vi testet denne, og den er nå gjort tilgjengelig for kommunikasjon mellom pasient og terapeut. NMF har også utarbeidet en forenklet bruksanvisning, slik at det skal være lett for manuellterapeuter å komme i gang. Vi anbefaler alle som ikke har videoløsning fra før, å ta i bruk denne tjenesten. Vår dataansvarlige vil også være tilgjengelig for bistand i kontortiden. Norsk Helsenetts kundesenter kan også kontaktes.

Den nye løsningen er gratis for medlemmer av Norsk Helsenett og oppfyller alle sikkerhetskrav for bruk i helsetjenesten.

Sendte ut spørreundersøkelse
NMF sendte i går ut spørreundersøkelse til alle medlemmene, hvor man kunne si ja dersom man ønsket at foreningen skulle opprette videoløsning for dem i Helsenettet.

– Det er gledelig at så mange meldte seg så raskt. Disse er nå meldt inn til Norsk Helsenett og de første har etablert seg med virtuelt møterom. Noen har videoløsning fra før, og vi arbeider for at alle manuellterapeuter skal være tilgjengelig for pasientene for videokonsultasjoner.

Vi har i dag fått e-post fra Helsenett som takker for NMFs initiativ. De opplyser at de har god kapasitet på video for å ta oss imot. Norsk Helsenett har også opprettet nye sider med informasjon om denne tjenesten.

For at Helsenett skal behandle våre saker fort, ønsker de at bestilling skjer samlet gjennom foreningen.

Deltar i dugnaden
– Koronakrisen er krevende. Manuellterapeuter ønsker å ta del i den store dugnaden mot pandemien, blant annet ved å være tilgjengelig for pasientene selv om de fysiske dørene på klinikken er stengt. Når helseministeren i går oppfordret til bruk av videoløsninger, tar vi ham på ordet, sier Lehne. 

Han henstiller til medlemmene om å holde driften ved klinikkene i gang og å være tilgjengelige for pasienter og annet helsepersonell, slik at manuellterapeuter kan bidra i dugnaden.