19. mars: NAVs informasjon til selvstendig næringsdrivende

Hva gjelder i min situasjon? Her kan du sjekke om det er noen endringer i forbindelse med koronaviruset.

Stortinget har vedtatt en økonomisk krisepakke som også omfatter selvstendig næringsdrivende. Nav arbeider nå med å iverksette vedtakene. Nav har laget en egne egen nettside for selvstendig næringsdrivende, se her, med spørsmål og svar om de ulike ordningene. Denne siden oppdaters kontinuerlig. 

NAV: Selvstendig næringsdrivende  - hva gjelder i min situasjon?