16. mars: Økonomiske krisetiltak for selvstendig næringsdrivende

Stortinget har i dag vedtatt økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet.

For selvstendig næringsdrivende er følgende tre forslag vedtatt:

Forslag nr. 5 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R

Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 8 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 9 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R

Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

(kilde: stortinget.no)

Flere tiltak trengs
NMF er glad for at Stortinget har tatt opp og vedtatt forslag som har til hensikt å avhjelpe situasjonen for selvstendig næringsdrivende.  

– For manuellterapeuter, både de med og særlig de uten driftsavtale, er den økonomiske situasjon dessverre ikke løst med dagens tiltak, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

De aller fleste privatpraktiserende manuellterapeuter er selvstendig næringsdrivende som har løpende faste utgifter uavhengig av aktiviteten i praksisen. Dette er utgifter som praksis- og lokaleleie, strøm, helsenett, elektronisk pasientjournal, kommunale avgifter, leasingavtaler for maskiner og utstyr, telefon og bredbånd, forsikringer, honorarer til ekstern hjelp som regnskap m.v. og avdrag på etableringslån o.l.

– Det er nødvendig å få til en ordning som kompenserer for disse kostnadene. Myndighetene må iverksette strakstiltak for å ivareta det eksisterende helsetjenestetilbudet i kommunene. Manglende innsats nå vil bety at mange klinikker må stenges, mens vi venter på at pandemien skal gå inn i en mer håndterlig fase.