16. mars: Dette dekker forsikringene

Informasjon om NMFs forsikringer i If når det gjelder Koronaviruset.

Sykeavbruddsforsikring
Forsikringen skal dekke bedriftens faste kostnader som vil løpe selv om inntektene reduseres på grunn av sykdom.
Kravet er at du er 100% sykemeldt, og dagserstatningen starter fra 17. dag. Sykemelding grunnet Koronaviruset vil være dekket.

 

Driftsavbrudd på klinikken
Hvis det skjer en skade på bygninger eller eiendeler, kan det også oppstå et inntektstap. Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd. Det er krav om at skaden er dekket under bedriftens maskiner og løsøredekning. Det betyr brann-, vann- eller innbruddskader.
Vi får en del spørsmål om avbruddsforsikringen på Eiendom dekker driftstap som følge av Koronavirus? Svaret er nei – dette er ingen dekningsmessig skade og If har ingen avbruddsforsikring som dekker virus.