15. mars: Ordinær pasientbehandling må opphøre

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av fysioterapi- og manuellterapivirksomheter fra og med midnatt.

(15. mars 2020 kl. 22.15) Vedtaket er kunngjort søndag 15. mars kl. 21:10 og gjelder fra mandag 16. mars kl. 00:00. Vedtaket innebærer en vesentlig innskjerping av Helsedirektoratets vedtak som ble truffet torsdag 12. mars . Det omfatter stenging av en rekke nye virksomheter, herunder manuellterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer og mange flere.   

I praksis betyr det at all ordinær pasientbehandling i klinikkene må opphøre. Tiltaket er begrunnet med at det anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Helsedirektoratet beskriver følgende unntak fra vedtaket om stenging:

«Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.»

NMF oppfordrer alle medlemmer i privat praksis, både med og uten driftsavtaler, til hurtigst mulig å avlyse alle pasienttimer og gi eventuelle råd over telefon. Informer også om situasjonen med oppslag på ytterdører, nettsider osv. 

NMF har i brev til Helse- og omsorgsdepartementet tatt opp spørsmålet om kompensasjon for den økonomiske belastningen pålegget medfører for manuellterapeuter og manuellterapistudenter.   

Lenke
Helsedirektoratets vedtak av 15.3.2020