15. mars: Oppdaterte koronaråd til klinikkene

Siste oppdateringer vedrørende opprettholdelse av manuellterapi- og fysioterapitjenestene.

Helsedirektoratet har vedtatt at helse- og sosialtjenester, herunder manuellterapi- og fysioterapitjeneste skal opprettholdes. Det har likevel rådet usikkerhet blant terapeutene, da noen kommuneledere har gitt beskjed om full stenging av klinikker. Vi finner derfor grunn til å presisere følgende:

 1. Klinikken skal tilby helsetjenester, med mindre annet kommuneoverlegen med hjemmel i lov har vedtatt noe annet.

 2. Følg retningslinjer fra Folkehelsetjenesteinstituttet når det gjelder tiltak for å redusere smittefare og skjerme utsatte pasientgrupper, se her…

 3. Treningssaler skal stenges og treningsgrupper avlyses.

 4. Avlys pasienttimer som ikke haster.

 5. Alle rutinemessige og ellers unødige besøk på klinikkene må unngås. Konsultasjoner bør i størst mulig utstrekning gjøres gjennom telefon, videokonferanse e.l.

 6. Pasienter med mistenkt koronasmitte (COVID-19) må ikke tas inn på venterom eller andre lokaler i klinikken. Følgende personer har ikke adgang til klinikken:
  - Personer som er kommet hjem fra utenlandsreise siste 14 dager
  - Personer som har vært i kontakt med koronasmittede personer siste 14 dager
  - Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon (feber, sår hals, hoste eller lett forkjølelse).
  - Personer med nedsatt almenntilstand og/eller immunforsvar.
  - Andre personer som er i karantene, jf. sentrale og lokale vedtak.

Vi anbefaler at klinikkene informerer om dette gjennom oppslag på ytterdør, se eksempelmal (word-dokument som kan redigeres).