14. mars: Oppdaterte koronaråd til klinikkene

Etter Helsedirektoratets vedtak 12. mars 2020 presiseres følgende:

Helse- og omsorgstjenester skal opprettholdes

Treningsgrupper i sal og basseng opphører[1]

Treningssentervirksomhet opphører[2]

Det er spesielt viktig at risikopasienter ikke utsettes for smitte
Disse er risikopasienter[3]:

  • Eldre personer (> 65 år)
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
  • Personer som røyker, har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronarvirus-sykdommen


Folkehelseinstituttet har per i dag ikke kjennskap til andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling) også har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Følg med på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper for ytterligere informasjon om risikopasienter.

Pasienter som har symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, skal ta kontakt med egen lege eller legevakt (telefon 116117). Ved alvorlige symptomer, ring 113.[4]

Utvelgelse av pasienter
De som skal velge ut pasienter som eventuelt skal tas inn til undersøkelse eller behandling, må stille følgende kontrollspørsmål:
- Forkjølet?  
- Vondt i halsen?
- Hoste?
- Tungpustethet?
- Rennende nese?
- Feber?
- Redusert allmenntilstand?
- Har vært i utlandet utenom Norden i løpet av de siste 14 dager?
- Har vært i kontakt med koronasmittet?
- Har vært i kontakt med personer i karantene?

Reiser for helsepersonell
Helsedirektoratet forbyr Helsepersonell som arbeider med pasientbehandling å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Innenlandsreiser med kollektivtransport som tog, buss og fly begrenses til det som er helt nødvendig. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.[5]

Råd ved pasientkontakt

  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Heng opp informasjon til veiledning av pasienter som kommer til klinikken (se vedlagt eksempler nedenfor)
  • Ha hånddesinfeksjon tilgjengelig på strategiske steder på klinikken (ved inngangsdør og toaletter)
  • Bruk fortrinnsvis såpe og vann ved håndvask – men vask grundig også tommel og mellom fingrene
  • Ikke bruk ringer, armbåndsur, store øreringer og neglelakk
  • Sørg for at pasienter ikke oppholder seg nærmere hverandre enn minst 1 meter. Dette er blant annet aktuelt på venterommet der man kan spre stolene.

[1] Brev fra Helsedirektoratet av 11. mars 2020
[2] Brev fra Helsedirektoratet av 11. mars 2020
[3] https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper
[4] https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
[5] Brev fra Helsedirektoratet av 12. mars 2020