12. mars: Klinikker unntas påbud om å stenge – treningsgrupper må opphøre

Helse- og omsorgstjenester skal opprettholdes, og er unntatt Helsedirektoratets pålegg om stenging av virksomheter. Trening i grupper og tilbud i treningsrom/treningsavdelinger må opphøre inntil videre.

12.03.202018:19 Espen Mathisen

Helsedirektoratet har i dag med hjemmel i smittevernloven fattet vedtak om møteforbud og stenging av virksomheter, se her...

Slik vi oppfatter orienteringen skal virksomhet innen helse- og omsorgstjenester opprettholdes, og er således unntatt fra pålegget om å stenge. Ordinær pasientbehandling må på denne bakgrunn kunne fortsette som normalt.

Det er fattet vedtak om forbud mot treningssentre. Vi tolker dette slik at trening i grupper og tilbud i treningsrom/treningsavdelinger må opphøre inntil videre.

Vedtaket om forbud mot tjenester innen «massasje og kroppspleie» antas å rett seg mot spa, velværetilbud og lignende, og ikke mot fysikalsk behandling.

Det ligger i sakens natur at all reduksjon av kontakt mellom mennesker vil kunne medvirke til begrensning av smittespredning. Det må vurderes av den enkelte om det foreligger grunnlag for å begrense virksomheten også innenfor det som inntil videre er tillatt.

Oppdatering vil bli gitt løpende basert på vår dialog med myndighetene.

Vedtak fra Helsedirektoratet om stenging av virksomheter mm

Kurs, webinarer og møter


26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader