12. mars: Klinikker unntas påbud om å stenge – treningsgrupper må opphøre

Helse- og omsorgstjenester skal opprettholdes, og er unntatt Helsedirektoratets pålegg om stenging av virksomheter. Trening i grupper og tilbud i treningsrom/treningsavdelinger må opphøre inntil videre.

Helsedirektoratet har i dag med hjemmel i smittevernloven fattet vedtak om møteforbud og stenging av virksomheter, se her...

Slik vi oppfatter orienteringen skal virksomhet innen helse- og omsorgstjenester opprettholdes, og er således unntatt fra pålegget om å stenge. Ordinær pasientbehandling må på denne bakgrunn kunne fortsette som normalt.

Det er fattet vedtak om forbud mot treningssentre. Vi tolker dette slik at trening i grupper og tilbud i treningsrom/treningsavdelinger må opphøre inntil videre.

Vedtaket om forbud mot tjenester innen «massasje og kroppspleie» antas å rett seg mot spa, velværetilbud og lignende, og ikke mot fysikalsk behandling.

Det ligger i sakens natur at all reduksjon av kontakt mellom mennesker vil kunne medvirke til begrensning av smittespredning. Det må vurderes av den enkelte om det foreligger grunnlag for å begrense virksomheten også innenfor det som inntil videre er tillatt.

Oppdatering vil bli gitt løpende basert på vår dialog med myndighetene.

Vedtak fra Helsedirektoratet om stenging av virkso