Norsk Elektronisk Legehåndbok til manuellterapeuter

25 % rabatt for medlemmer. Gratis NEL for manuellterapistudenter ut 2020.

Norsk Manuellterapeutforening har inngått samarbeid med Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som gir medlemmer 25 % avslag på abonnement av Legehåndboka. 

I tillegg får studentene ved manuellterapiutdanningen i Bergen fri tilgang til NEL ut 2020!

NEL er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene. Håndboka per i dag inneholder ca. 7 000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

Ta kontakt med kontor@manuell.no for rabattkode og registrer deg her.

Manuellterapistudenter som er medlem av NMF, kan registrere seg uten rabattkode her.