Råd om koronavirus

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell.

Se Folkhelseinstituttets informasjonssider som oppdateres løpende: www.fhi.no/nettpub/coronavirus 

Råd til helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt smitte av covid-19

Disse rådene gjelder for helsetjenestens ansatte (helsepersonell og andre) som har nær pasientkontakt.

  • Ansatte skal ikke gå på jobb når de er syke, og skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte sine pasienter mot smitte. God håndhygiene er viktig. Dette rådet gjelder generelt, og er vesentlig ved utbrudd av smittsom sykdom.
  • Ansatte som har vært i et område med utbredt smitte av covid-19 skal som hovedregel være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst også dersom de er symptomfrie, og ellers følge råd for andre kontakter : Kontaktsporing og oppfølging av kontakter
  • Ansatte som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller bør ha hjemmekarantene inntil eventuelt negativt prøvesvar foreligger for den som er prøvetatt. 
  • Ansatte som er nærkontakter til et bekreftet tilfelle av covid-19 bør ha hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt.
  • Ansatte som er i hjemmekarantene må ta kontakt med fastlege på telefon hvis de får symptomer. Hvis man 
  • ikke får kontakt med fastlegen, ring legevakt på telefon 116117
  • Testing for covid-19 er aktuelt for de som har symptomer og møter definisjonen av mistenkt tilfelle: Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter
  • På grunn av utviklingen globalt vurderes rådene fortløpende og kan endre seg hyppig og på kort varsel.  Oppdatert informasjon og råd finnes på fhi.no.
  • Vi anbefaler derfor at ansatte i helsetjenestene vurderer fremtidige reiser nøye og setter seg inn i smittesituasjonen lokalt før de reiser ut og mens de er på reise.  
  • Områder med utbredt spredning av covid-19 endres kontinuerlig: Områder med vedvarende spredning av koronaviruset