Kurs: Trening som medisin

NMF arrangerer kurs for primærkontakter som ønsker økt kompetanse når det gjelder trening som forebygging og behandling.

25.02.202015:55 Espen Mathisen

Det er velkjent at fysisk aktivitet er gunstig for god helse. Likevel beveger de færreste seg i tråd med anbefalingene om fysisk aktivitet. Det klart største potensiale i å bedre folkehelsen, er ved å implementere kunnskapsbaserte livsstilsendringer for flest mulig. Kurset vil bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget hos manuellterapeuter og fysioterapeuter som ønsker å motivere til endringsarbeid i egen praksis.

Kursinnhold er delt opp i to bolker, hver på tre timer:

Bolk1: Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt: muskel- og skjelettsykdommer, psykiske lidelser, kreft,  hjerte- og karsykdommer og diabetes (3 timer).

Bolk 2: Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring - praktiske øvelser (3 timer).

Foreleser er Thomas Mildestvedt. Han er førsteamanuensis ved instititutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Kurset arrangeres i samarbeid med Exercise is medicine

Gå til kursets hjemmeside for mer informasjon og påmelding, se her...