Kurs: Trening som medisin

NMF arrangerer kurs for primærkontakter som ønsker økt kompetanse når det gjelder trening som forebygging og behandling.

Det er velkjent at fysisk aktivitet er gunstig for god helse. Likevel beveger de færreste seg i tråd med anbefalingene om fysisk aktivitet. Det klart største potensiale i å bedre folkehelsen, er ved å implementere kunnskapsbaserte livsstilsendringer for flest mulig. Kurset vil bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget hos manuellterapeuter og fysioterapeuter som ønsker å motivere til endringsarbeid i egen praksis.

Kursinnhold er delt opp i to bolker, hver på tre timer:

Bolk1: Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt: muskel- og skjelettsykdommer, psykiske lidelser, kreft,  hjerte- og karsykdommer og diabetes (3 timer).

Bolk 2: Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring - praktiske øvelser (3 timer).

Foreleser er Thomas Mildestvedt. Han er førsteamanuensis ved instititutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Kurset arrangeres i samarbeid med Exercise is medicine

Gå til kursets hjemmeside for mer informasjon og påmelding, se her...