Primærkontaktkurs – Psykiske lidelser i et bio-psykososialt perspektiv

Hvordan håndtere pasienter med symptomer på psykiske lidelser? Kurs med psykolog og spesialist i klinisk psykologi Therese Brask-Rustad.

Som primærkontakt møter manuellterapeuter mennesker i alle livsfaser og mange pasienter presenterer symptomer på psykiske lidelser. Hvordan bør en som primærkontakt håndtere denne pasientgruppen i undersøkelse og behandling? Hvilke relevante verktøyer kan brukes for å kartlegge alvorlighetsgrad, og hvilke pasienter bør henvises videre? Psykolog og spesialist i klinisk psykologi Therese Brask-Rustad vil på dette kurset forelese innen sentrale temaer som:

  • Psykologiske faktorer ved langvarige / kroniske sykdommer
  • Angst og panikk
  • Traumerelaterte lidelser
  • Traumatisk sorg
  • Depresjon, inkl depresjon hos menn
  • Utbrenthet
  • Bruk av kartlegginsskjemaer
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten – hvordan oppnå kontakt når en pasient blir dårligere? 

Mer informasjon og påmelding, se her...