Workshop i manipulasjon, Bergen

NMF arrangerer workshop for manuellterapeuter og manuellterapistudenter 6. juni.

Workshopen er for manuellterapeuter og manuellterapi-studenter som ønsker å bruke manipulasjon i sin kliniske praksis. Uansett erfaring og ferdighetsnivå, vil alle ha nytte av dette kurset. På kurset gjennomgås oppdatert forskning og teorigrunnlag, og det er satt av tid til å trene ferdigheter og dele erfaringer med hverandre. Det vil også bli klinisk resonnering og diskusjon omkring manipulasjon som behandlingstiltak ved muskelskjelettlidelser. 

Tilsvarende kurs er arrangert to ganger tidligere med de samme instruktørene. Noen tilbakemeldinger fra kursdeltakere:

  • «Mye praktisk trening og gjennomgang av relevante teknikker, forelesere var meget til stede og hands on»
  • «Gode forelesere som stimulerte til dialog og "myldring" omkring teknikker. Slike kurs bør vi ha flere av:)»
  • «Grundig instruksjon av de mest relevante teknikkene med innspill av morsomme og enkle varianter» 

Instruktører på workshopen er manuellterapeutene Ole Langeland og Bjørn Inge Grov. 

Gå til påmeldingssiden...