Kampanje for riktig takstbruk

Helfo innleder nytt år med en fortsettelse av «Vet du»-kampanjen.

Kampanjen tar sikte på å øke legers, manuellterapeuters, fysioterapeuters, tannlegers bevissthet om takstbruk, og dermed gjøre det enklere å sette frem riktige refusjonskrav.

Denne uken sender Helfo ut nyhetsbrev til manuellteraeputer og fysioterapeuter. Temaet for nyårs-kampanjen er vilkår for bruk av takstene  A10 og C33/C34.

Les mer om «Vet du»-kampanjen på Helfos hjemmeside.